งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติเลือกท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 206 เป็นนายกสมาคมฯงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 มีมติเอกฉันท์เลือกท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 215 เป็นนายกสมาคมฯ ต่อไปอีกหนึ่งสมัย

และ

รายงานผลการศึกษาผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เอฟบีไอ-เอ็นเอ รุ่น 274-277

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติเอกฉันท์เลือกท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 215 เป็นนายกสมาคมฯ ต่อไปอีกหนึ่งสมัย


หลักสูตร FBI National Academy


หลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตรระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI สถานที่ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 10 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 250 คนต่อรุ่น โดยจัดปีละ 4 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยผู้รักษากฎหมายระดับผู้นำและผู้บริหารจากสหรัฐอเมริกาและผู้รักษากฎหมายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้รักษากฎหมายทั่วโลก


สำหรับประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยปีละ 3 รุ่น และมีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 100 นาย ปัจจุบัน ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ มากมาย และได้นำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์การสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ตลอดจนองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ทั้งในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และนำความสงบสุขมาสู่สังคมไทย