งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติเอกฉันท์เลือกท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 215 เป็นนายกสมาคมฯ ต่อไปอีกหนึ่งสมัยงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี  อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ในฐานะนายกสมาคม
นักเรียนเก่า เอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 215 ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 11 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่งประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 มีมติเอกฉันท์เลือกท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 215 เป็นนายกสมาคมฯ ต่อจากท่าน
พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี  อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559


หลักสูตร FBI National Academy


     หลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตรระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI สถานที่ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 10 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 250 คนต่อรุ่น โดยจัดปีละ 4 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยผู้รักษากฎหมายระดับผู้นำและผู้บริหารจากสหรัฐอเมริกาและผู้รักษากฎหมายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้รักษากฎหมายทั่วโลก 

     สำหรับประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยปีละ 3 รุ่น และมีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 100 นาย  ปัจจุบัน ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ มากมาย และได้นำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์การสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ตลอดจนองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ทั้งในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และนำความสงบสุขมาสู่สังคมไทย